سیاست حفظ حریم خصوصی

در دامین حریم خصوصی کاربران برای ما بسیار مهم است. این صفحه شامل سیاست‌هایی است که نشانگر تعهد ما به حفاظت درست از اطلاعات شخصی کاربران است. لطفاً این سیاست را با دقت مطالعه کنید تا بدانید چگونه از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کنیم و چگونه آن را محافظت می‌کنیم.

با استفاده از دامین، شما به شرایط این سیاست حفظ حریم خصوصی موافقت می‌کنید. در صورت عدم موافقت با این سیاست، خواهشمندیم از استفاده از خدمات دامین خودداری نمایید.

نحوه استفاده از اطلاعات شخصی

ما از اطلاعات شخصی شما برای ارائه و بهبود خدمات خود استفاده می‌کنیم. با استفاده از دامین، شما به ما اجازه می‌دهید تا اطلاعات شخصی خود را جهت استفاده در قالب این سیاست توسط ما جمع‌آوری و استفاده کنیم.

اطلاعات شخصی که ممکن است از شما دریافت کنیم عبارتند از نام، ایمیل، آدرس و شماره تماس. ما این اطلاعات را به عنوان جزئیات تماس و هویت شما استفاده می‌کنیم.

محافظت از اطلاعات شخصی

امنیت اطلاعات شخصی شما برای ما مهم است. برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما، ما از تمهیداتی فنی و سازمانی مناسب استفاده می‌کنیم تا اطلاعات شخصی شما را در برابر دسترسی غیرمجاز، افشاء، تغییر یا از دست رفتن محافظت کنیم.

  • ما از روش‌های امن برای جمع‌آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کنیم.
  • ما امکان دسترسی تنها به کارکنانی که نیاز به آن دارند را فراهم می‌کنیم. آنها ملزم به رعایت حفظ حریم خصوصی اطلاعات شما هستند.
  • ما از فناوری‌های امنیتی برای محافظت از اطلاعات شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز استفاده می‌کنیم.

مشارکت با شخص ثالث

ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را با شخص ثالث به اشتراک بگذاریم به منظور ارائه خدماتی مانند پرداخت و تحویل کالاها. در این شرایط، ما تمهیداتی برای تضمین حفظ حریم خصوصی اطلاعات شما اتخاذ خواهیم کرد.

پیوندهای به سایت‌های دیگر

دامین ممکن است حاوی لینک‌هایی به سایت‌های دیگر باشد که مربوط به صفحات خارجی می‌شوند. هرگونه استفاده از این لینک‌ها به منجر به خروج شما از دامین می‌شود و باید به سیاست حفظ حریم خصوصی سایت‌های دیگر مراجعه کنید، زیرا ما کنترلی بر این وبسایت‌ها نداریم و مسئولیت منافع شخصی شما در هریک از این سایت‌ها نیستیم.